Comerțul electronic

Profesioniștii care intenționează să investească fonduri pentru promovarea produselor/serviciilor în mediul online trebuie să se asigure că furnizorii de servicii IT își vor onora contractele, precum și că mecanismul de vânzare-cumpărare mijlocit de site respectă normele legale în vigoare. Astfel, echipa noastră oferă consultanță juridică dedicată în următoarele domenii:

• Comerț electronic: asigurarea conformității cu legislația relevantă privind comerțul electronic, redactarea contractelor care urmează să fie încheiate prin mijloace electronice, disputele internaționale

• Internet: răspunderea furnizorilor de servicii de internet, publicitate online, concurența neloială, utilizarea neautorizată a materialelor protejate prin drepturi de autor sau conexe, încălcări ale demnității umane, protecția vieții private și prelucrarea datelor cu caracter personal

• Software: contracte de licențiere software, contracte de dezvoltare software, contracte de distribuție, contracte de mentenanță

• Pagină web: contracte de dezvoltare de site-uri web, acorduri de găzduire.

• Telecomunicații: consultanță generală privind legislația aplicabilă; drepturile și obligațiile care revin furnizorilor de infrastructura de comunicații, furnizorilor de servicii de comunicații, precum și drepturile utilizatorilor