Drept civil

Dreptul civil reglementează toate relațiile de natură patrimonială sau nepatrimonială care au în centru persoanele fizice sau juridice.

Fiind domeniul care generează cele mai multe litigii la nivel național, nevoia de a apela la servicii de consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare este indispensabilă, echipa noastră oferind siguranța reușitei.

Această siguranță se fundamentează pe experiența personală a fiecărui avocat din echipă, dobândită în decursul anilor prin numeroasele contracte încheiate cu succes și litigiile câștigate.

Printre serviciile pe care le oferim în acest domeniu, se numără:

· Acțiuni în pretenții/Recuperare creanțe

· Apărarea dreptului de proprietate

· Asistență în materia Cărții Funciare

· Asistență în materie de succesiuni și moștenire

· Cereri de partaj

· Asistență în materie de răspundere contractuală și delictuală

· Cesiunea contractelor și a creanțelor

· Redactare și negociere a contractelor

· Acțiuni în anularea/constatarea nulității unor acte sau contracte

· Acțiuni în constatare

· Acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune

· Cereri de ordonanță președințială

· Cereri în vederea emiterii ordonanțelor de plată

· Colectarea datoriilor

· Plângeri contravenționale

· Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine

· Măsuri asigurătorii/măsuri provizorii

· Preconstituirea probelor

· Cereri de evacuare

· Cereri privind exproprierea

· Contestații la executare

· Asistență în ceea ce privește negocierea și redactarea tranzacțiilor

· Certificări/legalizări al hotărârilor judecătorești din România