Dreptul muncii

Echipa noastră oferă consiliere și servicii de asistență juridică sau reprezentare în orice aspect care ar putea afecta situația angajatorului sau angajatului, ținând cont de importanța practică deosebită pe care o au raporturile juridice de muncă în cadrul unei întreprinderi.

Astfel, serviciile oferite cuprind, printre altele:

• Asistență în cadrul negocierilor colective, inclusiv negocierile sindicale, negocierea/renegocierea și punerea în aplicare a contractelor colective de muncă

• Redactarea de contracte de muncă dedicate (clauza de neconcurență, clauza de confidențialitate, clauza de formare profesională, delegare în țară și/sau străinătate, detașare în țară și/sau străinătate)

• Optimizarea costurilor legate de resursele umane implicate în activitatea de producție

• Gestionarea zilnică a resurselor umane

• Auditul juridic al societăților din perspectiva conformității cu legislația muncii (SSM)

• Remunerarea și beneficiile angajaților

• Transferul angajaților ca efect al transferului de întreprindere, al unității sau al unor părți din acestea și / sau ca efect al transferului de acțiuni (în cazul societăților comerciale listate)

• Politicile și procedurile de dreptul muncii, inclusiv codurile de conduită și regulamentele interne

• Aspecte e de dreptul muncii în cazul reorganizărilor, fuziunilor și achizițiilor societăților

• Litigii de muncă

• Asistență în cadrul cercetării disciplinare

• Aspecte legate de imigrație, inclusiv vizele, permisele de muncă și mobilitatea internațională

• Respectarea legislației locale privind dreptul muncii

• Restructurarea personalului: reconversie profesională, concedieri individuale și / sau colective, disponibilizări voluntare, pensionare anticipată, gestionarea schimbărilor, strategia forței de muncă