Buju Stanciu & Asociatii is a member of Legal Network International

Abuzul în serviciu – Infracțiune în dreptul penal

Abuzul în serviciu se referă la acțiunile sau inacțiunile funcționarilor publici care își  încalcă îndatoririle de serviciu într-un mod grav,...

pattern pattern

Abuzul în serviciu se referă la acțiunile sau inacțiunile funcționarilor publici care își  încalcă îndatoririle de serviciu într-un mod grav, în scopul obținerii unor avantaje pentru sine sau pentru alte persoane. Această infracțiune se regăsește în Codul penal al României și poate fi săvârșită de către funcționari publici sau alte persoane care îndeplinesc atribuții de serviciu în numele sau în favoarea unei autorități publice sau a unei instituții publice.

Cum stabilim producerea unui abuz în serviciu?

Stabilirea abuzului în serviciu presupune analizarea circumstanțelor concrete ale fiecărui caz în parte. În general, se iau în considerare următoarele aspecte:

 1. Există o funcție publică în exercitarea căreia s-a produs fapta?

Pentru ca o faptă să poată fi considerată abuz în serviciu, trebuie să existe o funcție publică sau o însărcinare oficială, și fapta trebuie să fie comisă în exercitarea acesteia.

 1. Este fapta contrară legii sau îndatoririlor de serviciu?

Abuzul în serviciu presupune încălcarea legii sau îndatoririlor de serviciu de către un funcționar public. În cazul în care fapta este în concordanță cu legea și îndatoririle de serviciu, nu poate fi considerată abuz în serviciu.

 1. Este fapta săvârșită cu intenție sau din culpă?

Pentru a fi considerată abuz în serviciu, fapta trebuie să fie săvârșită cu intenție, ceea ce înseamnă că funcționarul public trebuie să fi acționat cu rea-credință sau cu neglijență gravă.

 1. A fost cauzat un prejudiciu?

În cazul în care fapta a dus la un prejudiciu pentru stat sau pentru o persoană fizică sau juridică, acesta trebuie să fie luat în considerare în evaluarea gravității infracțiunii.

 1. Există o legătură de cauzalitate între fapta funcționarului public și prejudiciul produs?

Pentru a fi considerată abuz în serviciu, trebuie să existe o legătură de cauzalitate între fapta funcționarului public și prejudiciul produs.

Potrivit Codului penal român, abuzul în serviciu poate fi săvârșit în următoarele situații:

 • îndeplinirea unor acte contrare legii sau a îndatoririlor de serviciu, în scopul obținerii unor avantaje necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane;
 • refuzul nejustificat de a îndeplini un act de serviciu, în scopul obținerii unor avantaje necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane;
 • îndeplinirea cu rea-credință a unui act de serviciu, în scopul obținerii unor avantaje necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane;
 • atribuirea, în mod injust, de funcții, contracte sau avantaje pentru sine sau pentru alte persoane;
 • favorizarea unei persoane, în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Abuzul în serviciu este o infracțiune care poate fi săvârșită numai de către funcționari publici, precum și de către alte persoane care îndeplinesc atribuții de serviciu în numele sau în favoarea unei autorități publice sau a unei instituții publice.

Cum se pedepsește abuzul în serviciu?

Pedepsele pentru infracțiunea de abuz în serviciu pot varia în funcție de gravitatea faptei și de circumstanțele în care a fost comisă. Potrivit Codului penal român, pedepsele pentru abuz în serviciu pot fi următoarele:

 • amendă de la 6.000 lei la 60.000 lei;
 • închisoare de la 6 luni la 3 ani;
 • închisoare de la 2 la 7 ani în cazul în care fapta a produs un prejudiciu de peste 200.000 de lei sau dacă aceasta a fost săvârșită de către un funcționar public în cadrul unei instituții publice, care a dus la producerea unui prejudiciu de peste 50.000 de lei;
 • închisoare de la 3 la 15 ani în cazul în care fapta a dus la consecințe grave, cum ar fi moartea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane, sau în cazul în care prejudiciul cauzat depășește suma de 500.000 de lei.

De asemenea, persoana care a fost găsită vinovată de abuz în serviciu poate fi obligată să plătească daune materiale sau morale către persoanele prejudiciate.

În ce condiții persoana în cauza trebuie sa plăteasca daune pentru prejudiciile cauzate?

În cazul în care un funcționar public a fost găsit vinovat de abuz în serviciu, acesta poate fi obligat să plătească daune pentru prejudiciul cauzat. Acest lucru se poate face fie în cadrul procesului penal, fie într-un proces civil separat.

În cadrul procesului penal, instanța poate dispune confiscarea bunurilor sau a banilor obținuți în urma săvârșirii infracțiunii și acordarea unor despăgubiri părții vătămate. De asemenea, instanța poate dispune plății unor despăgubiri civile pentru prejudiciul cauzat, fie de către acuzat, fie de către stat.

În cazul unui proces civil separat, persoana prejudiciată poate să dea în judecată funcționarul public și să ceară plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat.

Este important de menționat că obligația de a plăti daune nu este automată în cazul abuzului în serviciu, ci trebuie să fie stabilită printr-o hotărâre judecătorească. De asemenea, există termene limită pentru depunerea cererilor de despăgubire și pentru prescrierea acțiunii civile.