Dreptul chiriasului- ce trebuie să știi înainte de a închiria un imobil

Când vine vorba de închirierea unui imobil, este esențial să fii conștient de drepturile pe care le ai ca chiriaș....

pattern pattern

Când vine vorba de închirierea unui imobil, este esențial să fii conștient de drepturile pe care le ai ca chiriaș. O înțelegere clară și completă a acestor drepturi îți poate proteja interesele și îți poate asigura că vei beneficia de un mediu de locuit sigur și confortabil. Prin acest articol, ne propunem să te familiarizezam cu câteva aspecte importante ale drepturilor chiriașului, pentru a te ajuta să iei decizii informate și să îți exerciți drepturile în mod corespunzător.

Indiferent dacă ești în căutarea primei tale locuințe închiriate sau ai mai avut experiențe anterioare, cunoașterea drepturilor chiriașului îți poate oferi încredere și putere în relația cu proprietarul. Este important să fii bine pregătit și informat pentru a evita neînțelegerile și pentru a te asigura că ești tratat în mod corect în timpul perioadei de închiriere.

Dreptul chiriasului cu contract

Un contract de închiriere este baza relației dintre dumneavoastră și proprietarul imobilului și oferă o structură clară a obligațiilor și drepturilor fiecărei părți implicate. Prin intermediul acestui contract, aveți dreptul de a locui în imobilul respectiv, beneficiind de confortul și intimitatea unui cămin temporar. De asemenea, aveți dreptul la utilizarea spațiilor comune, dacă este cazul, și la accesul la serviciile publice esențiale, precum electricitatea, apa și încălzirea. Iată câteva dintre aceste drepturi:

 • Utilizarea locuinței: Chiriașul are dreptul de a folosi locuința închiriată în scop rezidențial, conform destinației stabilite în contract. Proprietarul nu poate interveni în mod nejustificat în utilizarea proprietății și nu poate întră fără permisiune în locuință, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de contract.

 

 • Reparații și întreținere: Proprietarul este responsabil pentru asigurarea condițiilor de locuit în locuința închiriată, inclusiv pentru efectuarea reparațiilor majore. Chiriașul trebuie să anunțe proprietarul despre orice defecțiune sau problemă în locuință și să permită accesul proprietarului pentru efectuarea reparațiilor necesare.

 

 • Respectarea vieții private: Proprietarul trebuie să respecte intimitatea chiriașului și să nu intre în locuință fără permisiune, cu excepția situațiilor de urgență sau în cazul în care există o prevedere contractuală în acest sens.

 

 • Depozitul de garanție: Proprietarul poate solicita un depozit de garanție, care trebuie returnat chiriașului la sfârșitul perioadei de închiriere, după scăderea eventualelor datorii sau daune cauzate de chiriaș.

 

 • Reziliererea contractului: Atât chiriașul, cât și proprietarul au dreptul de a rezilia contractul de închiriere în conformitate cu prevederile legale sau contractuale. În general, trebuie respectat un anumit termen de preaviz pentru notificarea rezilierii.

 

 • Protecție împotriva evacuării abuzive: Chiriașul are dreptul la protecție împotriva evacuării abuzive sau ilegale. Proprietarul trebuie să respecte procedurile legale pentru a solicita evacuarea și nu poate recurge la metode coercitive sau la întreruperea utilităților pentru a forța plecarea chiriașului.

Drepturile și obligațiile chiriașului fară contract

Este important să subliniem că un contract scris de închiriere este extrem de recomandat și ar trebui să fie întotdeauna încheiat între chiriaș și proprietarul imobilului. Un contract scris asigură siguranța și claritatea ambelor părți, oferindu-le drepturi și obligații definite. Cu toate acestea, în absența unui contract scris, există anumite drepturi și protecții cat si obligații pe care chiriașul le poate avea în conformitate cu legea locală sau regulile specifice aplicabile în jurisdicția respectivă.

Este de menționat că aceste drepturi și obligații sunt morale, astfel că fără suportul legal al unui contract pot apărea abuzuri de ambele părți!

Drepturi

 • Dreptul la utilizarea liniștită a locuinței: Chiriașul are dreptul să utilizeze locuința închiriată în scop rezidențial și să se bucure de liniște și intimitate. Proprietarul nu poate intra în locuință fără acordul chiriașului, cu excepția situațiilor de urgență.

 

 • Dreptul la reparații esențiale: Proprietarul are obligația de a menține locuința într-o stare sigură și sănătoasă, chiar și în absența unui contract scris. În cazul unor defecțiuni majore sau problemelor care afectează utilizarea normală a locuinței, chiriașul ar trebui să notifice proprietarul și să solicite remedierea acestora.

 

 • Protecția împotriva evacuării abuzive: În multe jurisdicții, chiriașul poate beneficia de protecție împotriva evacuării abuzive, chiar și fără un contract scris. Proprietarul nu poate evacua chiriașul în mod arbitrar sau folosi metode coercitive. În astfel de situații, chiriașul ar trebui să se informeze cu privire la legile locale și să caute asistență legală, dacă este necesar.

Obligații

 • Plata chiriei: Chiriașul are obligația de a plăti chiria la termenele și în sumele stabilite cu proprietarul. Chiria trebuie plătită la timp și în conformitate cu acordul verbal sau înțelegerea tacită dintre părți.

 

 • Utilizarea adecvată a proprietății: Chiriașul are responsabilitatea de a utiliza proprietatea închiriată în mod rezonabil și conform destinației stabilite, fără a cauza daune semnificative sau a deranja vecinii sau proprietarul. Este important să se respecte normele de conviețuire și regulile comunității.

 

 • Respectarea regulilor și restricțiilor legale: Chiriașul trebuie să respecte legile și reglementările locale aplicabile, precum și orice reguli specifice stabilite de proprietar în ceea ce privește utilizarea proprietății.

 

 • Notificarea problemelor: Chiriașul ar trebui să notifice proprietarul cu privire la eventualele probleme sau defecțiuni majore constatate în proprietatea închiriată. 

În general, încheierea unui contract scris de închiriere oferă o protecție mai mare și stabilește în mod clar drepturile și obligațiile ambelor părți. Recomandăm întotdeauna încheierea unui contract scris înainte de a închiria un imobil, pentru a evita neînțelegerile și pentru a vă proteja interesele.

Dreptul chiriasului juridic

Întrucât imobilele pe care chiriașii juridici le închiriază sunt în mod frecvent spații comerciale, o să vorbim despre drepturile chiriașilor privind acest tip de imobile.

Chiriașii care închiriază un spațiu comercial beneficiază de drepturi specifice, care sunt definite de lege și, în general, pot fi stabilite și prin intermediul unui contract de închiriere comercială. Iată câteva drepturi juridice importante ale chiriașilor în contextul închirierii unui spațiu comercial:

 • Utilizarea și accesul la spațiul închiriat: Chiriașul are dreptul de a folosi spațiul comercial în scopul specificat în contractul de închiriere. Proprietarul nu poate interveni în utilizarea spațiului închiriat fără acordul chiriașului și nu poate bloca sau restricționa accesul acestuia la proprietate.

 

 • Drepturile de marketing și vizibilitate: În funcție de acordul stabilit în contractul de închiriere, chiriașul poate avea dreptul de a-și afișa sigla, numele sau alte elemente de identificare în spațiul închiriat, pentru a-și promova afacerea.

 

 • Reparații și întreținere: Responsabilitatea pentru reparații și întreținere poate varia în funcție de prevederile contractului de închiriere comercială. De obicei, proprietarul este responsabil pentru reparații majore, în timp ce chiriașul are responsabilitatea de a menține spațiul închiriat într-o stare adecvată și de a efectua reparații minore.

 

 • Dreptul la informații și documente: Chiriașul are dreptul de a solicita informații relevante și documente legate de proprietatea închiriată, cum ar fi documente fiscale, autorizații sau certificări necesare pentru activitatea comercială desfășurată.

 

 • Dreptul de reziliere și prelungire a contractului: Atât chiriașul, cât și proprietarul pot avea dreptul de a rezilia sau de a prelungi contractul de închiriere comercială, în conformitate cu prevederile stabilite în contract și cu legea locală. În unele cazuri, chiriașul poate beneficia de dreptul de prelungire automată a contractului sau de dreptul de a negocia condițiile de închiriere la expirarea acestuia.

 

 • Protecție împotriva evacuării abuzive: Chiriașul beneficiază de protecție împotriva evacuării abuzive sau ilegale în cazul în care proprietarul dorește să întrerupă închirierea. În general, proprietarul trebuie să respecte procedurile legale și să obțînă un ordin de evacuare de la instanța de judecată pentru a efectua o evacuare legală.
dreptul chiriasului

Obligațiile chiriașului

Ca chiriaș, indiferent de tipul proprietății pe care o închiriezi (rezidențială sau comercială), există anumite obligații generale pe care trebuie să le îndeplinești. Aceste obligații pot varia în funcție de prevederile contractului de închiriere și de legea locală, dar iată câteva dintre cele mai comune obligații ale chiriașului:

 • Plata chiriei: Obligația principală a chiriașului este de a plăti chiria în termenul stabilit în contractul de închiriere. Chiria trebuie plătită la timp și în conformitate cu prevederile contractuale. Este important să fii la curent cu modul de plată, suma și frecvența chiriei stabilite în contract.

 

 • Utilizarea adecvată a proprietății: Chiriașul are obligația de a utiliza proprietatea închiriată în conformitate cu destinația stabilită în contract și cu legile și reglementările aplicabile. Proprietatea trebuie folosită în mod rezonabil și fără a aduce prejudicii sau a cauza deranj proprietarului sau altor chiriași.

 

 • Întreținerea și reparațiile minore: Chiriașul are responsabilitatea de a menține proprietatea într-o stare adecvată de curățenie și de a efectua reparații minore. Aceasta poate include curățarea regulată, înlocuirea becurilor arse, repararea ușoară a defecțiunilor și menținerea grădinii sau a curții într-o stare ordonată.

 

 • Notificarea problemelor și defecțiunilor: Chiriașul are obligația de a notifica proprietarul sau administratorul imediat ce observă defecțiuni sau probleme semnificative în proprietate. Aceasta poate include scurgeri de apă, defecțiuni ale instalațiilor sanitare, probleme cu sistemele de încălzire sau răcire etc. Notificarea promptă poate ajuta la rezolvarea problemelor într-un stadiu incipient și la evitarea deteriorărilor mai grave.

 

 • Respectarea regulilor și regulamentelor: Dacă proprietatea se află într-un complex rezidențial sau într-un imobil cu mai mulți chiriași, chiriașul are obligația de a respecta regulile și regulamentele impuse de asociația de proprietari sau de proprietar. Aceasta poate include respectarea regulilor privind zgomotul, parcarea, animalele de companie, utilizarea spațiilor comune etc.

 

 • Returnarea proprietății în condiții bune: La sfârșitul perioadei de închiriere, chiriașul are obligația de a returna proprietatea într-o stare bună de întreținere și curățenie, în conformitate cu standardele convenite și în absența daunelor semnificative, cu excepția uzurii normale. Acest lucru poate include curățenia generală, repararea oricăror daune minore și îndepărtarea tuturor bunurilor personale.

Drepturile și obligațiile proprietarului

Proprietarul unei proprietăți închiriate are atât drepturi, cât și obligații în relația cu chiriașul. Aceste drepturi și obligații sunt definite de legea locală și pot fi stabilite și prin intermediul contractului de închiriere. Iată câteva dintre cele mai comune drepturi și obligații ale proprietarului:

Drepturile proprietarului:

 1. Dreptul la plată a chiriei: Proprietarul are dreptul de a primi plata chiriei în termenul și la suma stabilită în contractul de închiriere.

 

 1. Dreptul de a selecta chiriașul: Proprietarul are dreptul de a alege chiriașul pentru proprietatea să închiriată, în funcție de criteriile stabilite în mod rezonabil și în conformitate cu legea antidiscriminării.

 

 1. Dreptul de a primi despăgubiri pentru daune: În cazul în care chiriașul cauzează daune materiale semnificative asupra proprietății închiriate, proprietarul are dreptul de a solicita despăgubiri pentru repararea sau înlocuirea bunurilor deteriorate.

 

 1. Dreptul de a accesa proprietatea: Proprietarul are dreptul de a accesa proprietatea închiriată în anumite situații, cum ar fi efectuarea de reparații majore sau pentru a inspecta starea proprietății. Cu toate acestea, în general, proprietarul trebuie să notifice chiriașul în prealabil și să respecte dreptul acestuia la intimitate.

Obligațiile proprietarului:

 1. Livrarea proprietății în stare bună: Proprietarul are obligația de a livra proprietatea chiriașului într-o stare bună de utilizare și de a se asigura că toate facilitățile și utilitățile necesare sunt funcționale.

 

 1. Menținerea proprietății: Proprietarul are obligația de a menține proprietatea într-o stare adecvată și de a efectua reparațiile majore necesare. Aceasta poate include reparații la instalațiile sanitare, sistemul de încălzire sau răcire, acoperișul etc.

 

 1. Respectarea vieții private a chiriașului: Proprietarul are obligația de a respecta viața privată a chiriașului și de a nu interveni în utilizarea proprietății închiriate, cu excepția situațiilor permise de lege sau prevăzute în contract.

 

 1. Respectarea regulilor și regulamentelor: Dacă proprietatea se află într-un complex rezidențial sau într-un imobil cu mai mulți chiriași, proprietarul are obligația de a respecta regulile și regulamentele impuse de asociația de proprietari sau de proprietarul complexului.

 

Dacă aveți nevoie de consiliere și asistență în încheierea sau gestionarea unui contract de închiriere, vă recomandăm să apelați la serviciile profesionale ale casei de avocatură „Buju, Stanciu și asociații”?. Echipa noastră de avocați specializați în dreptul închirierilor vă poate oferi consultanță juridică de încredere și sprijin în protejarea drepturilor și intereselor dumneavoastră. Contactați-ne astăzi pentru a programa o consultare și pentru a beneficia de expertiza noastră în rezolvarea problemelor legate de închirieri.

Concluzii

Drepturile și obligațiile chiriașului în închirierea unui imobil, în special în cazul unui spațiu comercial, sunt extrem de importante pentru a asigura o relație echitabilă și transparentă între proprietar și chiriaș. Cunoașterea și înțelegerea acestor drepturi și obligații juridice sunt fundamentale pentru a evita conflictele și pentru a proteja interesele ambelor părți.

În cazul în care apar neclarități, dispute sau situații delicate în relația de închiriere, este recomandat să căutați sfatul și asistența unui avocat specializat în dreptul imobiliar. Un avocat vă poate ajuta să înțelegeți în detaliu drepturile și obligațiile dvs., să vă apere interesele și să vă ofere soluții legale eficiente.