Buju Stanciu & Asociatii is a member of Legal Network International

Regulamentul privind inteligența artificială în UE – AI Act

Ce este Regulamentul privind inteligența artificială Regulamentul privind inteligența artificială în UE, cunoscut sub numele de AI Act, este o...

pattern pattern

Ce este Regulamentul privind inteligența artificială


Regulamentul privind inteligența artificială în UE, cunoscut sub numele de AI Act, este o inițiativă legislativă care vizează reglementarea și supervizarea sistemelor de inteligență artificială (IA) în Uniunea Europeană. Obiectivul principal al AI Act este de a asigura că sistemele de IA sunt utilizate într-un mod care respectă drepturile și valorile fundamentale ale UE, precum și siguranța și securitatea cetățenilor.

AI Act clasifică sistemele de IA în funcție de nivelul de risc pe care îl prezintă pentru siguranța și drepturile fundamentale ale persoanelor. Acestea sunt clasificate în următoarele categorii:

  • Risc inacceptabil: sistemele de IA care pot cauza un risc semnificativ pentru sănătatea, siguranța sau drepturile fundamentale ale persoanelor și care nu pot fi utilizate în mod legal în UE.
  • Risc ridicat: sistemele de IA care au un impact direct și semnificativ asupra siguranței și drepturilor persoanelor. Aceste sisteme sunt supuse unor reglementări stricte, inclusiv conformitatea, transparența și supravegherea.
  • Risc mediu și mic: sistemele de IA care prezintă un risc mai mic în ceea ce privește siguranța și drepturile persoanelor. Reglementările pentru aceste sisteme sunt mai puțin stricte și se bazează pe principiul proporționalității.

Dezvoltatorii de software trebuie să țină cont de clasificarea de risc a sistemelor de IA pe care le creează. În cazul sistemelor cu risc ridicat, dezvoltatorii trebuie să se asigure că respectă cerințele de conformitate, să efectueze evaluări ale impactului asupra drepturilor fundamentale și să ia măsuri pentru a reduce riscurile asociate. Dezvoltatorii de sisteme de IA cu risc mediu și mic trebuie să respecte reglementările proporționale și să se asigure că produsele lor nu contravin drepturilor fundamentale ale utilizatorilor.

Utilizatorii de sisteme de IA trebuie să fie conștienți de clasificarea de risc a sistemelor pe care le utilizează și să acționeze în consecință. Pentru sistemele de IA cu risc ridicat, utilizatorii trebuie să se asigure că respectă instrucțiunile de utilizare, să monitorizeze funcționarea sistemului și să raporteze orice incidente grave sau funcționări defectuoase furnizorilor sau distribuitorilor. Utilizatorii trebuie să se asigure, de asemenea, că datele de intrare sunt relevante pentru scopul preconizat al sistemului de IA cu grad ridicat de risc și să păstreze fișierele de jurnalizare, în cazul în care acestea se află sub controlul lor.

În cazul sistemelor de IA cu risc mediu și mic, utilizatorii trebuie să fie conștienți de potențialele riscuri și să acționeze în mod responsabil, asigurându-se că utilizarea sistemului de IA nu aduce atingere drepturilor fundamentale ale altor persoane.

AI Act reprezintă un pas important în reglementarea sistemelor de IA în UE, asigurând un echilibru între inovație și protecția drepturilor fundamentale. Clasificările de risc și consecințele practice ale acestora pentru dezvoltatori și utilizatori contribuie la crearea unui mediu de încredere și transparență în utilizarea sistemelor de IA, promovând responsabilitatea și conformitatea cu principiile etice și normele legale.