Buju Stanciu & Asociatii is a member of Legal Network International

Perioada de probă în contractul individual de muncă: ce trebuie să știe angajatorii și angajații

Ce este perioada de probă Perioada de probă reprezintă un interval de timp  în care angajatorul poate verifica pregătirea, aptitudinile...

pattern pattern

Ce este perioada de probă

Perioada de probă reprezintă un interval de timp  în care angajatorul poate verifica pregătirea, aptitudinile și compatibilitatea salariatului cu cerințele postului, iar salariatul poate evalua daca postul respectiv este sau nu potrivit pentru el. Pe durata perioadei de probă ambele părți (angajat și angajator) pot denunța contractul individual de muncă.

Cât durează perioada de probă

Pentru contractele cu durata determinată, aceasta poate dura cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de executie, si cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Pentru persoanele cu hanicap perioada de probă trebuie să fie de maximum 30 de zile calendaristice. Contractele de muncă cu durată determinată au o perioada de probă care nu poate depăși:

  • 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
  • 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
  • 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
  • 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Denunțarea contractului în perioada de probă

Dacă ești angajat și nu îți place locul de muncă sau ai obținut un alt post în perioada de probă, ai dreptul sa îți dai demisia din postul respectiv, urmând ca obligațiile tale sa înceteze imediat. Dacă ești angajat, Codul Muncii prevede că vei putea înceta contractul de muncă în perioada de probă exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz și fără a fi necesară motivarea acesteia. Însă, o decizie recentă a Curții de Apel Iași a statuat că, pentru a fi validă notificarea de încetare a contractului individual de muncă pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, trebuie îndeplinite două conditii importante: (i) forma scrisă a notificării și (ii) respectarea scopului pentru care a fost edictată norma. Acest lucru implică ca, deși actul formal nu trebuie motivat, cauza incetarii contractului de muncă trebuie să fie direct legată de scopul perioadei de probă, respectiv acela de a verifica aptitudinile salariatului.

Astfel, în cazul unui posibil litigiu, angajatorul are responsabilitatea de a aduce dovezi convingătoare pentru a demonstra că încetarea raporturilor de muncă a avut loc din motive justificate. Angajatorul trebuie să demonstreze că salariatul nu avea cunoștintele profesionale sau aptitudinile necesare pentru postul respectiv, că nu s-a adaptat locului de muncă sau oricare alt aspect care ar putea justifica încetarea contractului individual de muncă. In acest fel, se poate evita o posibilă acuzație de concediere abuzivă.