Buju Stanciu & Asociatii is a member of Legal Network International

Provocările unei afaceri de e-commerce

Pandemia a accentuat în ultimii doi ani un trend deja existent pe piața globală, respectiv apariția unei multitudini de afaceri...

pattern pattern

Pandemia a accentuat în ultimii doi ani un trend deja existent pe piața globală, respectiv apariția unei multitudini de afaceri online si dezvoltarea puternică a afacerilor deja existente de e-commerce.

Posibilitatea de a vinde online oferă accesul la o piață internațională și, implicit la un număr foarte mare de clienți. Însă începerea sau administrarea unei afaceri de e-commerce nu este lipsită de provocări.

De la informațiile care trebuie să se regăsească pe o platformă online, la procesarea datelor cu caracter personal, sau colectarea de TVA, comerțul online este supus unor reglementari riguroase atât a nivel național, cât și la nivel european.

În anul 2020, sub coordonarea Comisiei Europene, autoritățile de protecție a consumatorilor au efectuat, prin sondaj, verificări la 500 de magazine online de pe teritoriul statelor membre, care vindeau haine, mobila, sau aparatură electronică[1]. În urma verificărilor efectuate, a rezultat că două treimi din firmele auditate nu se conformau legislației în vigoare și nu respectau drepturile consumatorului.

Problemele cele mai uzuale identificate în urma controlului au constat în: lipsa informării consumatorului privind condițiile de returnare a produsului și perioada de timp în care poate fi returnat, lipsa informațiilor privind costul de livrare, lipsa informațiilor privind modalitatea de soluționare a potențialelor dispute, încălcarea regulilor privind procesarea datelor cu caracter personal sau regulile privind blocarea accesului anumitor consumatori la pagini web, pe baza locației acestora (geo-blocking).

Mai mult, odată cu apariția Directivei (UE) 2019/2161, denumită informal Directiva “Omnibus” sancțiunile pentru încălcarea dreptului consumatorilor pot ajunge la 4%  din cifra de afaceri sau chiar până la 2 milioane EUR, în condițiile în care cifra de afaceri nu este cunoscută. Menționăm că Directiva a intrat în vigoare la 7 ianuarie 2020, iar statele membre au obligația ca până la 28 noiembrie 2021 să transpună dispozițiile în legislația națională. După această dată, Directiva va deveni aplicabilă automat în legislația națională, începând cu 28 mai 2022.

Trebuie menționat că Directiva reglementează o serie de aspecte privind comerțul digital, în privința cărora, până acum, exista un vid legislativ. O chestiune de interes o reprezintă extinderea noțiunii de “preț” la datele cu caracter personal oferite de consumatori în schimbul unor diverse servicii online. Un exemplu de notorietate în acest sens o reprezintă utilizarea de către consumatori a rețelelor de socializare. Pentru a putea beneficia de aceste servicii, consumatorii agreează faptul că datele lor cu caracter personal vor fi vândute către terți, în cele mai multe cazuri în scopuri publicitare. Includerea furnizării de date personale în noțiunea de preț plătit pentru aceste servicii aduce o serie de beneficii consumatorilor, oferind o mai mare protecție și un control sporit asupra datelor vândute.

Directiva introduce totodată, în sarcina comercianților, obligația furnizării următoarelor informații, într-un mod de redactare clar, transparent și lipsit de echivoc:

(a) informații generale, puse la dispoziție într-o secțiune specifică a interfeței online, care este direct și ușor accesibilă de pe pagina unde sunt prezentate ofertele, privind principalii parametri de stabilire a ierarhiei ofertelor prezentate consumatorului ca urmare a căutării efectuate;

(b) dacă partea terță care oferă bunurile, serviciile sau conținutul digital este sau nu un comerciant, pe baza declarației respectivei părți terțe față de furnizorul de piață online;

(c) dacă partea terță care oferă bunurile, serviciile sau conținutul digital nu este un comerciant, faptul că drepturile consumatorilor care decurg din dreptul Uniunii în materie de protecție a consumatorilor nu se aplică contractului încheiat;

(d) dacă este cazul, modul în care obligațiile legate de contract sunt partajate de partea terță care oferă bunurile, serviciile sau conținutul digital și furnizorul de piață online, fără ca această informare să aducă atingere responsabilității furnizorului de piață online sau a terțului comerciant în legătură cu contractul în temeiul altor norme de drept al Uniunii sau de drept intern.

În contextul noului pachet legislativ al Uniunii Europene privind comerțul online, precum și al controalelor anuale efectuate de autoritățile naționale și de către Comisia Europeană, devin esențiale serviciile de consultanță preventivă care să monitorizeze constant conformarea afacerii cu legislația privind comerțul electronic națională și europeană.

Beneficiind de o bogată expertiză în legislația specifică comerțului electronic, Buju & Partners oferă servicii complete de consultanță pentru comercianții care activează pe piața online, precum, dar fără a se limita la, verificarea conformității cu legislația specifică privind protecția datelor cu caracter personal, redactarea termenilor și condițiilor de accesare a site-ului, verificarea respectării legislației de protecție a consumatorilor și informarea constantă a clienților privind modificările relevante în legislația specifică. Împreună cu clienții noștri, am identificat soluții inovative adaptate fiecărui tip de business și am prevenit potențiale probleme care ar fi condus la aplicarea de sancțiuni.

Totodată, prin articolele publicate săptămânal pe pagina noastră, ne propunem să oferim conținut relevant care să răspundă principalelor întrebări sau nelămuriri privind legislația comerțului electronic.


[1] Pentru mai multe informații se poate vedea: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_156