Buju Stanciu & Asociatii is a member of Legal Network International

Supunerea la plata TVA a tranzacțiilor cu bitcoin în lumina cazului Hedqvist (Cauza C-264/14)

Litigiul principal Domnul Hedqvist intenționa să efectueze servicii de vânzare-cumpărare de bitcoin în schimbul coroanelor suedeze. La momentul respectiv, moneda...

pattern pattern
  1. Litigiul principal

Domnul Hedqvist intenționa să efectueze servicii de vânzare-cumpărare de bitcoin în schimbul coroanelor suedeze. La momentul respectiv, moneda virtuală bitcoin nu era văzută ca mijloc de plată în legislația niciunui stat. Acesta, înainte de a-și porni activitatea, a cerut Comisiei de Drept Fiscal Suedeze un aviz prealabil pentru a ști dacă trebuie sau nu să plătească TVA pentru serviciile pe care urma să le presteze.  În acest aviz, Comisia a scutit de la plata TVA vânzarea-cumpărarea descrisă mai sus, considerând bitcoin un mijloc de plată la fel ca celelalte mijloace de plată prevăzute de lege. Administrația suedeză a atacat acest aviz.

Cauza, la fel ca toate celelalte tipuri de tranzacții cu bitcoin descrise mai jos, are în vedere două probleme:

  1. Constituie activitatea de tranzacționare cu bitcoin o operațiune impozabilă conform Directivei TVA?
  2. Dacă da, este activitatea scutită conform art. 135 din aceeași Directivă?

În cazul Hedqvist, CJUE a răspuns afirmativ la ambele întrebări, însă Comitetul TVA a continuat să analizeze și celelalte tipuri de tranzacții care implică bitcoin.

Pentru a clarifica problema, se analizează Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Mai precis, aceasta trece fiecare tip de tranzacție prin filtrul a două articole din Directivă, aflate în raport de normă generală- normă specială: art. 2 și art. 135.

Conform art. 2 (1) c) din cadrul Directive, este supusă TVA „prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acționează ca atare;”

Conform art. 135 (1), „[s]tatele membre scutesc următoarele operațiuni: […] (d) operațiuni, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăți, viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor;  (e) operațiuni, inclusiv negocierea, privind monede, bancnote și monede utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepția obiectelor de colecție, și anume monede de aur, argint sau din alt metal sau bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic”.

  1. Folosirea bitcoin pentru achiziții de bunuri sau de servicii

În afara domeniului de aplicare: TVA nu trebuie perceput pe însăși valoarea bitcoinului

  1. Furnizarea de bunuri sau de servicii, supusă TVA, remunerată prin Bitcoin

Supusă TVA, ca orice altă furnizare de bunuri sau de servicii. Conform art. 73 din Directivă, suma impozabilă trebuie să fie toată recompensa primită sau care urmează să fie primita de furnizor, în schimbul bunurilor sau serviciilor. Când contraprestația este în bitcoini, suma impozabilă ar trebui să fie contravaloarea într-o monedă prevăzută de lege- mai precis, moneda națională a statului membru pe teritoriul căruia are loc prestarea de bunuri sau servicii, calculată la momentul în care are loc tranzacția.

Metoda presupune conversia bitcoin în moneda tradițională, ceea ce ridică semne de întrebare legate de rata de schimb ce va fi folosita. Deși nu există o soluție care să tranșeze problema, Comisia a propus utilizarea valorii de piață a monedei virtuale, a cărei determinare se află în sarcina contribuabilului.

  1. Servicii ale furnizorilor de portofele digitale („digital wallet providers”)

Portofelele virtuale sunt folosite de utilizatori pentru a stoca moneda virtuala, pentru a tine evidenta soldurilor, dar si pentru a interacționa cu alți deținători de monedă virtuală. De obicei, aceste „digital wallets” sunt asigurate de terți și pot fi stocate atât offline, în calculatorul posesorului de monedă, cât și prin conexiune online. Deținătorii de monedă virtuală pot face tranzacții cu alți deținători, deci pot trimite sau primi monedă prin intermediul unui „digital wallet”.

Regimul TVA al furnizării de portofele digitale este analizat în funcție de cerința unui preț din partea furnizorului. Astfel, tranzacția nu este impozabilă în cazul în care furnizorul de „digital wallets” prestează serviciul cu titlu gratuit. Situația se schimbă în cazul în care furnizorul cere un preț în schimbul prestării serviciul, astfel încât tranzacția ar trebui supusă TVA. Curtea observă un mecanism comun între aceste portofele virtuale și platformele Netflix și Spotify: utilizatorii au acces la informație digitală prin intermediul unui software.

Se aplică art. 135 (1) e serviciilor prestate de furnizorii de portofele virtuale? Răspunsul este orientativ: teoretic se poate. Principalul argument în favoarea eliminării acestor tranzacții de la plata TVA este corelația dintre serviciul furnizării unui portofel virtual de către un provider și activitatea băncilor, spre exemplu, care stochează bani în schimbul unui preț prin conturile bancare. Dacă această din urmă activitate este scutită de la plata TVA, de ce nu ar fi la fel și cu serviciile unui digital wallet provider?

  1. Servicii de verificare a tranzacțiilor cu Bitcoin (mining)

Prin mineritul de bitcoin, persoane individuale folosesc un software specializat prin care procesează și confirmă tranzacțiile cu monedă virtuală. Pentru a fi confirmată, o tranzacție trebuie verificată cel puțin o dată, însă nimic nu împiedică verificarea acesteia de mai multe ori. Cu cât o tranzacție este verificată de mai multe ori, cu atât aceasta este considerată mai sigură. În schimbul acestor servicii, minerii de Bitcoin pot cere o contraprestație sau nu.

În afara domeniului de aplicare: Lipsa obligativității de a plăti un comision de tranzacție este corelată cu lipsa unei legături directe între serviciu și contraprestație. Mai mult, caracterul facultativ al contraprestației înlătură reciprocitatea și interdependența obligațiilor celor două părți și, deci, caracterul sinalagmatic al raportului. Situația este mai simplă în situația în care furnizorul de portofele virtuale lucrează cu titlu gratuit. În lipsa unui preț, nu se mai pune problema supunerii TVA. O excepție notabilă este, totuși, cazul în care acest furnizor prestează serviciile în alte scopuri decât cele de activitate (în folos propriu sau al personalului acestuia). În acest caz, se aplică art. 26 din Directivă, iar tranzacția este considerată o prestare de servicii efectuată cu plată.

În cazul în care furnizorul cere un preț în schimbul prestării serviciului (și e destul de probabil să o facă), tranzacția ar trebui supusă TVA. Se aplică art. 135 (1) e) serviciilor prestate de furnizorii de portofele virtuale? Cu alte cuvinte, se aplică norma specială în vederea scutirii serviciului de la plata TVA? Răspunsul este orientativ: teoretic se poate. Principalul argument în favoarea eliminării acestor tranzacții de la plata TVA este corelația dintre serviciul furnizării unui portofel virtual de către un provider și activitatea băncilor, spre exemplu, care stochează bani în schimbul unui preț prin conturile bancare. Dacă această din urmă activitate este scutită de la plata TVA, de ce nu ar fi la fel și cu serviciile unui digital wallet provider?

  1. Servicii de intermediere ale platformelor de schimb pentru bitcoin

Situația este puțin diferită de cazul Hedqvist, în care compania cumpăra și vindea bitcoini nu ca intermediar, ci ca deținător al monedei. Intermediarii asigură o piață virtuală în care deținătorii de monedă virtuală pot interacționa, contra unui preț. Desigur, dacă intermediarii asigură serviciul cu titlu gratuit, nu se mai pune problema supunerii unei taxe. Dacă, însă, aceste servicii sunt contra cost, situația nu mai este la fel de ușoară. Comitetul consideră că astfel de servicii sunt supuse TVA în lumina art. 2 (1) c) din Directivă întrucât: i) există o legătură directă între activitate și contraprestație; ii) există un preț; iii) dezvoltarea și exploatarea unei platforme de schimb online reprezintă o activitate economică cf. art 9 (1) din Directivă.

Se aplică art. 135 (1) e)? Spre deosebire de cazul Hedqvist, serviciile prestate de astfel de platforme sunt văzute mai mult ca niște activități de punere la dispoziție a unui software în schimbul unui preț. Astfel, art. 135 (1) e) din Directivă nu se aplică decât  unor cazuri limitate de operațiuni cu monede, iar nu și unor intermediari precum platformele de schimb pentru bitcoin. Aceste servicii nu sunt scutite de la plata TVA.