Evaziune fiscala – ce trebuie sa stii?

Într-o lume în continuă schimbare, cu reglementări fiscale complexe și o atenție din ce în ce mai mare asupra conformității...

pattern pattern

Într-o lume în continuă schimbare, cu reglementări fiscale complexe și o atenție din ce în ce mai mare asupra conformității fiscale, evaziunea fiscală reprezintă un subiect deosebit de important și actual.

Fie că ești un antreprenor care dorește să își conducă afacerea în mod etic și legal, sau pur și simplu vrei să înțelegi mai bine ce înseamnă evaziunea fiscală și cum te poate afecta, acest articol este destinat să îți ofere o introducere solidă în acest domeniu.

Ce este mai exact evaziua fiscala?

Legea 241/2005 definește evaziunea fiscală ca fiind activitatea prin care se sustrag venituri sau se cheltuiesc sume care ar trebui să intre în calculul impozitelor, taxelor sau contribuțiilor sociale.

Aceasta poate include nedeclararea veniturilor, folosirea facturilor false, scăderea nejustificată a taxelor, și alte practici ilegale pentru a evita plata impozitelor și contribuțiilor sociale.

Tipuri de evaziue fiscala

 • Subdeclararea veniturilor: Acest tip de evaziune fiscală implică subdeclararea veniturilor obținute, astfel încât persoana sau entitatea să plătească mai puține impozite decât ar trebui. Acest lucru poate include nedeclararea veniturilor din activități independente, comerț online sau alte surse de venit.

 

 • Facturi false sau fictive: Evaziunea fiscală poate implica utilizarea facturilor false sau fictive pentru a crea cheltuieli fictive și a reduce profiturile declarate. Acest lucru poate fi făcut pentru a reduce baza impozabilă și, implicit, suma impozitelor datorate.

 

 • Transferul de profituri în străinătate: Multe companii utilizează strategii complexe de planificare fiscală pentru a transfera profiturile către filiale sau entități în țări cu impozite mai scăzute. Această practică, cunoscută sub numele de „transfer de prețuri de transfer,” poate fi folosită pentru a evita impozitele în țara de origine.

 

 • Neglijarea plății contribuțiilor sociale: Evaziunea fiscală poate include și neglijarea plății contribuțiilor sociale pentru angajați. Aceasta poate fi făcută prin declararea unor salarii mai mici decât cele reale sau prin clasificarea incorectă a angajaților ca persoane fizice autorizate sau PFA-uri pentru a evita plata contribuțiilor sociale.

 

 • Comerțul ilegal și economia subterană: În unele cazuri, evaziunea fiscală implică complet sustragerea de la plata impozitelor prin desfășurarea unor activități economice complet ilegale sau prin operarea în economia subterană, unde nu sunt înregistrate tranzacții sau venituri.

 

 • Efectuarea tranzacțiilor în numerar: Folosirea numerarului pentru a evita înregistrarea tranzacțiilor poate fi o modalitate de evaziune fiscală. Acest lucru face dificilă urmărirea și verificarea veniturilor și cheltuielilor.

 

 • Efectuarea tranzacțiilor prin intermediari sau offshore: Folosirea intermediarilor sau a entităților offshore pentru a ascunde veniturile și activele poate fi o altă formă de evaziune fiscală.

De la ce suma se considera evaziune fiscala?

Evaziunea fiscală este considerată o infracțiune atunci când o persoană sau o entitate sustrage orice sumă de bani de la obligațiile fiscale pe care le are, fără a exista o limită inferioară pentru suma evitată care să determine caracterul infracțional.

Legea fiscală în vigoare nu stabilește o sumă minimă la care fapta devine infracțiune, ci mai degrabă stabilește limite pentru sancțiuni și pedepse în funcție de cuantumul prejudiciului cauzat.

Astfel, pedeapsa pentru evaziune fiscală devine mai severă atunci când prejudiciul depășește anumite sume, cum ar fi 100.000 de euro sau 500.000 de euro, în echivalentul monedei naționale.

evaziune fiscala

Metode de a investiga evaziuea fiscala

Investigarea evaziunii fiscale și asigurarea plății tuturor taxelor și impozitelor sunt procese complexe care implică colaborarea între diverse entități și utilizarea unor tehnici și instrumente specifice. Iată câteva metode și practici utilizate pentru a investiga evaziunea fiscală și pentru a se asigura că obligațiile fiscale sunt respectate:

 • Audit fiscal: Organismele fiscale pot efectua audituri fiscale asupra persoanelor fizice sau juridice pentru a verifica corectitudinea înregistrărilor financiare, declarările fiscale și plățile efectuate. Aceste audituri pot fi selective sau aleatorii și implică o examinare amănunțită a documentelor financiare și a evidențelor contabile.

 

 • Analiza datelor financiare: Utilizarea tehnologiilor de analiză de date pentru a identifica modele suspecte sau discrepanțe în declarațiile fiscale și înregistrările financiare poate ajuta la detectarea evaziunii fiscale. Analiza datelor poate include comparații cu benchmark-uri din industrie și evaluarea indicatorilor de performanță financiară.

 

 • Cooperare internațională: Autoritățile fiscale pot colabora cu alte țări pentru a obține informații despre tranzacțiile transfrontaliere și activele deținute în străinătate. Acordurile de schimb de informații fiscale și cooperarea internațională sunt instrumente esențiale în combaterea evaziunii fiscale la nivel global.

 

 • Informatori și denunțători: Uneori, informațiile despre evaziunea fiscală provin de la informatori anonimi sau denunțători care oferă autorităților fiscale informații despre activități ilegale. Legislația în unele jurisdicții poate oferi protecție pentru denunțători.

 

 • Anchete penale: În cazurile grave de evaziune fiscală, autoritățile pot iniția anchete penale. Aceste anchete sunt efectuate de organele de aplicare a legii și pot implica percheziții, audieri și investigații penale.

 

 • Verificarea înregistrărilor financiare: Autoritățile fiscale pot verifica înregistrările financiare și facturile pentru a se asigura că acestea sunt autentice și că reflectă tranzacțiile reale. Utilizarea facturilor false sau fictive este o tactică comună în evaziunea fiscală.

 

 • Monitorizarea tranzacțiilor financiare: Unele țări au instituit măsuri de monitorizare a tranzacțiilor financiare suspecte și a fluxurilor de bani pentru a detecta activități ilegale, cum ar fi spălarea de bani asociată cu evaziunea fiscală.

Pentru persoanele fizice și juridice, este crucial să țină evidența corectă a veniturilor și cheltuielilor, să depună declarațiile fiscale în mod regulat și să respecte legile fiscale în vigoare pentru a evita consecințele legale ale evaziunii fiscale. Consultarea cu un contabil sau expert fiscal poate ajuta la menținerea conformității fiscale și la evitarea problemelor fiscale.

Consecinte

Conform Capitolului II din legea 241/2005:

Articolul 3

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţa contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi acesta putea sa o facă.

Articolul 4

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, după ce a fost somata de 3 ori, documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

Articolul 5

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

Articolul 6

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursa.

Articolul 7

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 12 ani şi interzicerea unor drepturi tipărirea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţa, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.

Articolul 8

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinţa de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1).

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.

Articolul 9

(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

 1. a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
 2. b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
 3. c) evidentierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidentierea altor operaţiuni fictive;
 4. d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
 5. e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
 6. f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
 7. g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscală şi ale Codului de procedura penală.

(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minima a pedepsei prevăzute de lege şi limita maxima a acesteia se majorează cu 2 ani.

(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minima a pedepsei prevăzute de lege şi limita maxima a acesteia se majorează cu 3 ani.”

Cauze de reducere a pedepsei

Cauzele de reducere a pedepsei în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de această lege includ:

 1. Acoperirea integrală a prejudiciului: Dacă în timpul urmăririi penale sau până la primul termen de judecată, invinuitul sau inculpatul acoperă complet prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea respectivă se reduc la jumătate.

 

 1. Pedepse alternative pentru prejudicii mai mici:
 • Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 100.000 de euro, se poate aplica pedeapsa cu amendă.
 • Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 de euro, se aplică o sancțiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.

Este important de menționat că aceste cauze de reducere a pedepsei se aplică numai în cazul în care făptuitorul nu a mai săvârșit o infracțiune similară prevăzută de această lege într-un interval de 5 ani de la comiterea primei fapte pentru care a beneficiat de aceste prevederi.

evaziune fiscala

Complicitate la evaziune fiscala

Complicitatea la evaziunea fiscală este o infracțiune gravă și implică ajutorul sau încurajarea savârșirii unei fapte de evaziune fiscală. Persoanele implicate în complicitate pot fi supuse unor pedepse serioase. Pedeapsa pentru complicitate la evaziune fiscală depinde de circumstanțe și poate varia în funcție de jurisprudență. În general, însă, aceasta poate fi rezumată astfel:

 

 • Persoanele care ajută sau încurajează evaziunea fiscală pot fi supuse unei pedepse cu închisoarea de la 1 la 6 ani, în funcție de gravitatea complicității și de circumstanțele specifice ale cazului.

 

 • Dacă complicele restituie integral valoarea prejudiciului cauzat prin evaziunea fiscală înainte de primul termen de judecată, limitele pedepsei pot fi reduse la jumătate.

 

Este important să consultați un avocat pentru a vă apăra interesele și a obține o evaluare mai precisă a situației dvs. legale, deoarece fiecare caz poate avea particularități care influențează pedeapsa aplicată în complicitate la evaziune fiscală.

Dacă te confrunți cu o problemă legată de evaziune fiscală și ai nevoie de asistență legală de încredere, suntem aici pentru tine. Echipa noastră de experți juridici de la Casa de Avocatură Buju Stanciu și Asociații este pregătită să îți ofere ajutorul și cunoștințele de care ai nevoie pentru a aborda cu succes această situație complexă.

„Evaziunea fiscala legala”

Termenul „evaziune fiscală legală” este paradoxal în sine, deoarece evaziunea fiscală implică în mod intrinsec încălcarea legilor fiscale și a obligațiilor fiscale. Orice încercare de a evita sau reduce ilegal plata impozitelor și contribuțiilor sociale este considerată evaziune fiscală și este ilegală în majoritatea jurisdicțiilor, inclusiv în România.

 

Totuși, este important să facem distincția între evaziunea fiscală și planificarea fiscală sau optimizarea fiscală, care sunt practici legale utilizate de contribuabili pentru a minimiza impozitele pe care le datorează în limitele prevăzute de lege. Planificarea fiscală legală poate implica:

 • Utilizarea deducerilor fiscale: Contribuabilii pot utiliza deducerile fiscale prevăzute de lege pentru a reduce venitul impozabil. Aceasta include deduceri pentru cheltuieli medicale, educație, dobânzi la credite ipotecare și multe altele.

 

 • Planificarea investițiilor: Investițiile în instrumente financiare sau imobiliare pot fi utilizate pentru a crește avantajele fiscale sau pentru a amâna impozitul până la momentul retragerii.

 

 • Structurarea afacerii: Pentru întreprinderile mici și mari, structurarea corectă a afacerii poate reduce sarcina fiscală prin utilizarea formei juridice potrivite, deduceri fiscale și alte strategii fiscale legale.

 

 • Utilizarea planurilor de pensii și pensii private: Contribuția la un plan de pensii poate reduce impozitul pe venit în anumite jurisdicții.

Este important să subliniem că toate aceste practici trebuie să fie conforme cu legislația fiscală și să fie utilizate în mod legal. Orice abuz sau încercare de a evita impozitele în mod ilegal poate fi considerat evaziune fiscală și poate atrage consecințe legale grave.

Concluzii

În concluzie, evaziunea fiscală este o infracțiune fiscală gravă care implică încălcarea legilor fiscale prin evitarea sau reducerea ilegală a plăților de impozite și contribuții sociale. Aceasta are un impact negativ asupra bugetului de stat și poate afecta societatea ca întreg, reducând resursele disponibile pentru servicii publice și dezvoltare.

 

Combaterea evaziunii fiscale este esențială pentru menținerea unui sistem fiscal echitabil și pentru asigurarea că toți contribuabilii își îndeplinesc obligațiile fiscale. Legile și regulamentele fiscale trebuie respectate, iar cei care încalcă aceste reguli pot fi supuși unor consecințe legale serioase, inclusiv amenzi și închisoare.

 

Este important să se înțeleagă că există strategii legale de planificare fiscală care permit contribuabililor să-și optimizeze situația fiscală în limitele prevăzute de lege. Cu toate acestea, orice încercare de a evita impozitele în mod ilegal este inacceptabilă și trebuie sancționată conform legii.