Proprietatea intelectuală

Originalitatea unei creații de orice natură (fie că vorbim de o operă scrisă, de o compoziție muzicală, de un brand, de un program IT sau de Non-fungible token – NFT) creează plusvaloarea care face diferența între un „produs” comun și „produsul” clientului. Echipa noastră deține experiența necesară și cunoștințe temeinice pentru a proteja din punct de vedere legal aceste creații, astfel încât clientul să se bucure de roadele propriei creații. Oferim servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare în chestiuni ce privesc, cu titlu de exemplu:

• Litigii privind drepturile de proprietate intelectuală

• Acorduri privind proprietatea intelectuală

• Tranzacții privind proprietatea intelectuală

• Drepturi de autor, desene și baze de date

• Protecția brevetelor

• Protecția și aplicarea mărcilor comerciale/drepturilor de autor

• Publicitate și marketing

• Combaterea contrafacerii și a pirateriei