Drept comercial

Fie că vorbim de societăți mari, fie că vorbim de întreprinderi mici și mijlocii sau start-up-uri, dreptul comercial este esențial pentru orice afacere. Expertiza noastră vastă, consolidată de-a lungul anilor în situații practice inedite, reunește sfaturi ingenioase și pragmatice care creează toate premisele unei întreprinderi lucrative, iar consultanța pe care o oferim se fundamentează pe o cunoaștere temeinică a literaturii juridice de specialitate, precum și a practicii judecătorești în materie.

Echipa noastră, formată din avocați flexibili și eficienți, va identifica cele mai bune soluții pentru afacerea Clientului, ținând cont de toate detaliile de natură economică, financiară și fiscală inerente businessului.

Printre serviciile variate pe care le oferim în acest domeniu, se numără:

• Litigiile societare (asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a autorităților sau instituțiilor publice, a organelor nejudiciare în faza pre-contencioasă, a notarilor publici sau executori judecătorești, precum și în interacțiunea cu persoane fizice/juridice sau alte entități)

• Consultanță în drept societar (înființarea unei societăți, exploatarea unei întreprinderi, interacțiunea cu ONRC etc.)

• Guvernanță corporativă (numirea/revocarea administratorilor, Shareholders’ Agreement, atacarea deciziilor AGA, asistență și reprezentare în cadrul ședințelor AGA etc.)

• Consultanță în procesul de negociere, încheiere, modificare sau încetare a contractelor comerciale

• Transfer de întreprindere (cesiuni de părți sociale/acțiuni etc.)

• Piețele de capital (mărirea capitalului social, contestarea amenzilor aplicate de ASF sau alte autorități cu atribuții în domeniu etc.)

• Restructurare și reorganizare (divizări, fuziuni, absorbții de societăți etc.)

• Rapoarte de due dilligence asupra societăților țintă

• Privatizări