Achiziții publice

Achizițiile publice necesită o cunoaștere temeinică a legislației aplicabile și meticulozitate în pregătirea demersurilor aferente procedurilor de achiziție. Echipa noastră de avocați îndeplinește cu brio aceste cerințe, oferind consiliere juridică de înaltă calitate. Astfel, în domeniul achizițiilor publice, serviciile noastre juridice se axează, în principal, asupra următoarelor activități:

• Consultanță juridică privind achizițiile publice pe parcursul întregii proceduri

• Asistarea în ceea ce privește managementul contractelor, autorizațiile de construcție, reglementările de urbanism

• Managementul relației dintre clienții noștri și supravegherea și autoritățile de reglementare

• Reprezentarea clienților în contestațiile introduse în fața CNSC

• Reprezentarea juridică în fața instanțelor judecătorești

• Asistență în elaborarea documentelor și organizarea procedurilor de atribuire

• Consultanță juridică și asistență în evaluarea ofertelor depuse de operatori

• Consultanță și asistență juridică în timpul încheierii și executării contractelor de achiziții publice sau de concesiune

• Consultanță juridică pe parcursul întregii proceduri pentru delegarea gestionării serviciilor de utilitate publică

• Reprezentare legală în litigii legate de atribuirea, încheierea și executarea contractelor de administrare delegate

• Consultanță juridică cu privire la închirierea, administrarea și concesionarea terenurilor și clădirilor proprietate publică