Start-up și investiții

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, în România au început să se aloce fonduri semnificative pentru încurajarea antreprenoriatului autohton, fie că vorbim de IMM-uri, fie că vorbim de întreprinderi mari. Echipa noastră de avocați înțelege dificultățile cu care se confruntă antreprenorii la început de drum și este gata să fie un pilon de încredere al afacerilor mici, medii sau mijlocii, oferind consultanță juridică flexibilă, în funcție de cerințele specifice ale Clientului. Serviciile oferite cuprind, cu titlu de exemplu, activități precum:

• Consultanță juridică în ceea ce privește criteriile de selecție ale investitorilor/oportunități de investiții pentru înființarea de noi societăți, etapa preliminară de due diligence și negocierea documentației pre-investiții și semnare (NDAs, MoUs, etc)

• Rapoarte detaliate de due diligence legale și financiare referitoare la viabilitatea investiției și planificarea, execuția și implementarea proiectului

• Consultanță cu privire la structurarea și gestionarea post-investiție a start-up-urilor.

• Redactarea, negocierea și încheierea documentelor de finanțare: acordurile-cadru, acord privind drepturile investitorilor sau acordul acționarilor, contract de cumpărare de acțiuni și înregistrarea investiției la autoritățile competente • Verificarea post-investiție a gradului de implementare a tuturor mecanismelor structurii de administrare și a acționariatului în etapa de pre-investiție