Dreptul fiscal

Raporturile juridice de drept fiscal sunt inevitabile în exercițiul unei întreprinderi. Dinamica legislației fiscale poate pune în dificultate antreprenorii, iar neatenția poate angaja uneori chiar răspunderea penală sau contravențională a contribuabilului. Expertiza noastră bogată va ajuta clientul să fie în acord cu exigențele legale în vigoare și să combată cu succes sancțiunile ANAF.

Consultanța juridică, asistența juridică și reprezentarea în fața instanței sau în fața organelor fiscale pot viza, printre altele:

• Consultanță și asistență în chestiuni fiscale (e.g., impozite directe sau indirecte, impozite locale, impozite personale)

• Modificarea acordurilor comerciale în scopul optimizării tratamentului fiscal al tranzacțiilor locale sau transfrontaliere

• Evaluarea impactului modificărilor în legislația fiscală asupra modelului de afaceri al clienților

• Asistență în timpul controalelor fiscale

• Asistență în legătură cu fuziunile și divizările

• Asistență în ceea ce privește deciziile fiscale obligatorii

• Faliment, restructurare și insolvență

• Identificarea avantajelor și riscurilor diferitelor opțiuni de afaceri și de management al deciziilor

• Identificarea strategiilor de planificare fiscală, inclusiv a serviciilor internaționale de structurare fiscală

• Servicii de prețuri de transfer

• Asigurarea conformității cu normele fiscale

• Litigii fiscale

• Rapoarte de due diligence în materie fiscală

• Revizuiri fiscale