Dezvoltare imobiliara: Tot ce trebuie sa stii din punct de vedere juridic

Este un lucru știut că în ultimii ani termenul de „dezvoltare imobiliara” a luat amploare. Îl auzi din ce în...

pattern pattern

Este un lucru știut că în ultimii ani termenul de „dezvoltare imobiliara” a luat amploare. Îl auzi din ce în ce mai mult și, mai important, îl vedem din ce în ce mai mult prin clădirile care apar pe zi ce trece, în special la periferiile marilor orașe.

Totuși, în spatele peisajului urban în continuă schimbare și a proprietăților în construcție, se află o rețea complexă de legi, reglementări și proceduri juridice. Prin acest articol ne propunem sa aducem în prim-plan această dimensiune esențială a industriei imobiliare.

Ce reprezintă dezvoltarea imobiliară?

Dezvoltarea imobiliară reprezintă procesul complex și diversificat prin care terenurile sau proprietățile existente sunt transformate în proiecte imobiliare noi sau îmbunătățite într-un mod care să creeze valoare adăugată și să răspundă nevoilor pieței. Aceasta poate include construirea, renovarea sau extinderea clădirilor, dezvoltarea zonelor rezidențiale, comerciale, industriale sau de agrement, precum și gestionarea proprietăților pe termen lung.

Dezvoltarea imobiliară implică numeroase etape și activități, cum ar fi:

 

 • Cercetarea pieței: Analizarea pieței pentru a înțelege cererea, oferta, tendințele și preferințele clienților. Aceasta ajută dezvoltatorii să ia decizii informate privind tipul de proiecte care ar putea avea succes.

 

 • Achiziționarea terenurilor: Identificarea și achiziționarea terenurilor potrivite pentru dezvoltare. Acest pas poate implica negocierea cu proprietarii actuali, obținerea aprobărilor necesare și studiul factorilor de mediu.

 

 • Planificarea urbanistică: Crearea planurilor și proiectelor pentru dezvoltarea terenurilor, având în vedere reglementările și planurile urbanistice locale.

 

 • Proiectarea și construcția: Realizarea proiectelor arhitecturale detaliate și construcția efectivă a clădirilor sau proprietăților.

 

 • Finanțarea și gestionarea proiectelor: Obținerea resurselor financiare necesare pentru a acoperi costurile dezvoltării și gestionarea bugetului, calendarului și riscurilor proiectului.

 

 • Marketing și vânzări: Promovarea și vânzarea sau închirierea proprietăților dezvoltate.

 

 • Managementul proprietăților: Gestionarea proprietăților pe termen lung, inclusiv întreținerea, administrarea chiriașilor și optimizarea valorii investiției.

 

 • Conformitatea legală: Respectarea reglementărilor, legilor și politicilor locale, regionale și naționale pentru a asigura că dezvoltarea imobiliară se desfășoară în mod legal și etic. Pentru mia multe detalii puteti consulta legea privind dezvoltarea imobiliara

Noi la „Buju, Stanciu și sociatii”, oferim consultanță specializată pe durata întregului proces de dezvoltare imobiliară. Apelează acum la serviciile unei case de avocatură cu experiență în domeniul imobiliar și scapă de grijile juridice pe care le poate aduce acest proces!

Cine poate desfășura această activitate?

Tot în legea dezvoltării imobiliare, este specificat că acest tip de activitate este făcută de dezvoltatorii imobiliari, definiți astfel: „(2) Prin dezvoltator imobiliar se înțeleg persoana juridică care efectuează toate operațiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării și predării către beneficiari a locuințelor din cadrul dezvoltării imobiliare, precum și coordonarea surselor de finanțare necesare realizării acestor operațiuni”

De asemenea la această activitatea pot participă și:

 • Investitori: Investitorii imobiliari, inclusiv persoane fizice sau fonduri de investiții imobiliare, pot finanța proiecte de dezvoltare în schimbul unui randament pe termen lung din vânzarea sau închirierea proprietăților.

 

 • Constructori și dezvoltatori de proprietăți: Companii de construcții și dezvoltatori care se specializează în planificarea și realizarea proiectelor imobiliare.

 

 • Promotori imobiliari: Aceștia sunt persoane sau companii care facilitează tranzacțiile imobiliare, aducând împreună vânzătorii și cumpărătorii sau închirietorii și chiriașii.

 

 • Bănci și instituții financiare: Prin finanțare directă sau prin acordarea de împrumuturi pentru proiecte imobiliare, băncile și instituțiile financiare joacă un rol important în susținerea dezvoltării imobiliare.

 

 • Arhitecți și proiectanți: Profesioniștii din domeniul arhitecturii și proiectării oferă servicii de design și planificare pentru proiectele imobiliare.

 

 • Consultanți imobiliari: Aceștia oferă consultanță și expertiză în diferite aspecte ale dezvoltării imobiliare, cum ar fi cercetarea pieței, evaluarea proprietăților, planificarea urbanistică și aspectele juridice.

 

 • Gestiunea proprietăților: După finalizarea dezvoltării, proprietățile pot fi gestionate de companii specializate în managementul proprietăților, care se ocupă de închiriere, întreținere și administrarea operațiunilor zilnice.

 

 • Autorități guvernamentale și municipale: Guvernele locale și municipale au un rol semnificativ în reglementarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare imobiliară prin planificarea urbanistică și obținerea de autorizații.

Care sunt drepturile și obligațiile unui dezvoltator imobiliar?

Ca dezvoltator imobiliar, ai atât obligații, cât și drepturi, drepturi care însă nu trebuie să încalce drepturile și libertatie oamenilor.

1. Drepturi

Conform articolului 13 din legea dezvoltării imobiliare: „Art.13 Drepturile dezvoltatorului imobiliar sunt stipulate pe cale contractuală ele neputând deroga de la dispozițiile generale referitoare la ordinea publică și bunele moravuri, cât și de la cele referitoare la protecția consumatorului.”

2. Obligații

Câteva dintre cele mai importante obligații ale dezvoltatorului imobiliar sunt:

 • Conformitatea cu reglementările legale și urbanistice: Dezvoltatorul trebuie să respecte reglementările locale, regionale și naționale referitoare la dezvoltarea imobiliară, inclusiv planurile urbanistice, normele de construcție și reglementările de mediu.

 

 • Obținerea autorizațiilor și aprobărilor necesare: Dezvoltatorul trebuie să obțină toate autorizațiile și aprobările necesare pentru dezvoltarea proiectului, cum ar fi autorizația de construcție, avizele de mediu, acordurile pentru utilități etc.

 

 • Calitatea construcției: Dezvoltatorul este responsabil pentru asigurarea calității construcției și a materialelor utilizate, respectând standardele de siguranță și calitate în vigoare.

 

 • Informarea cumpărătorilor: Dezvoltatorul are obligația de a furniza informații complete și corecte cumpărătorilor sau chiriașilor cu privire la proprietate, inclusiv privind caracteristicile, costurile asociate, termenele de livrare etc.

 

 • Garanții și remedieri: Dezvoltatorul trebuie să ofere garanții pentru defectele de construcție și să remedieze aceste defecte în perioada specificată după finalizarea proiectului.

 

 • Protecția investitorilor și a cumpărătorilor: Dezvoltatorul trebuie să respecte legislația privind protecția consumatorilor și să asigure drepturile și interesele investitorilor sau cumpărătorilor, inclusiv dreptul la informație clară și la anularea contractelor în anumite condiții.

 

 • Gestionarea proprietății: În cazul în care dezvoltatorul gestionează proprietatea pe termen lung, trebuie să asigure administrarea corectă a acesteia, inclusiv întreținerea și asigurarea unei bune funcționări a serviciilor publice și utilităților.
dezvoltare imobiliara

Codul CAEN pentru o astfel de firmă

Codul CAEN utilizat pentru activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliară  este 4110  –  dezvoltarea proiectelor de construcții, pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, prin reunirea mijloacelor financiare, tehnice și fizice pentru realizarea proiectelor de construcții în vederea vânzării ulterioare

Problemele juridice pe care le poți întâmpina

Procesul de dezvoltare imobiliară poate fi complex și implică numeroase aspecte juridice, iar dezvoltatorii imobiliari pot întâmpina diverse probleme juridice pe parcursul acestui proces. Iată câteva exemple de astfel de probleme:

 

 • Reglementări și autorizații: Obținerea autorizațiilor și aprobărilor necesare pentru dezvoltarea imobiliară poate fi o provocare. Schimbările în reglementările locale sau interpretările diferite ale acestora pot duce la întârzieri sau chiar la respingerea proiectului.

 

 • Proprietate și titluri de proprietate: Verificarea titlurilor de proprietate pentru terenurile achiziționate este esențială. Posibilele probleme pot include titluri de proprietate contestate, drepturi de acces, servitute sau datorii restante asupra proprietății.

 

 • Zonare și planificare urbanistică: Dificultăți în obținerea aprobărilor pentru schimbarea destinației terenului sau a planurilor urbanistice pot afecta dezvoltarea imobiliară.

 

 • Mediu și infrastructură: Proiectele imobiliare pot fi afectate de regulile de protecție a mediului, inclusiv gestionarea deșeurilor, impactul asupra ecosistemelor sau necesitatea de a dezvolta infrastructura corespunzătoare.

 

 • Contracte și acorduri: Probleme legate de contractele cu subcontractanți, furnizori, consultanți sau clienți pot apărea și pot afecta procesul de dezvoltare.

 

 • Drepturi de acces și servitute: Drepturile de acces la teren și chestiunile legate de servitute pot complica dezvoltarea și utilizarea terenului.

 

 • Impozite și taxe: Evaluarea corectă a impozitelor și taxelor aferente proprietății și tranzacțiilor imobiliare este importantă pentru a evita penalizări sau litigii ulterioare.

 

 • Drepturile consumatorilor și contracte de vânzare/cumpărare: Respectarea drepturilor consumatorilor în vânzarea sau închirierea proprietăților este esențială pentru a evita posibile plângeri sau litigii.

 

 • Probleme de construcție: Calitatea construcției, garanțiile și eventualele defecte sau daune pot duce la litigii între dezvoltator și cumpărători sau chiriași.

 

 • Drepturi de expropriere: În anumite cazuri, guvernul sau autoritățile locale pot dori să exproprieze părți ale terenului pentru dezvoltări publice, iar aceste situații pot implica negocieri sau litigii privind compensațiile.

De ce să lucrezi cu un avocat specializat în domeniul imobiliar?

Casa de avocatură Buju Stanciu și Asociații poate oferi asistență și consultanță juridică valoroasă în procesul de dezvoltare imobiliară. Aceasta poate ajuta dezvoltatorii să navigheze prin complexitatea aspectelor legale asociate dezvoltării proiectelor imobiliare în România. Iată cum vă poate ajuta această casă de avocatură în procesul de dezvoltare imobiliară:

 

 • Obținerea autorizațiilor și aprobărilor: Casa de avocatură poate oferi asistență în procesul de obținere a autorizațiilor și aprobărilor necesare pentru dezvoltarea imobiliară, asigurându-vă că proiectul dumneavoastră respectă reglementările și normele legale în vigoare.

 

 • Verificarea titlurilor de proprietate: Avocații pot efectua cercetări amănunțite pentru a verifica titlurile de proprietate și pentru a identifica orice potențiale probleme legale sau litigii care pot afecta dezvoltarea proiectului.

 

 • Contracte și tranzacții imobiliare: Casa de avocatură vă poate ajuta în redactarea și negocierea contractelor cu subcontractanți, furnizori, clienți și alte părți implicate în dezvoltarea imobiliară, asigurându-vă că drepturile și interesele dumneavoastră sunt protejate.

 

 • Aspecte fiscale și impozite: Avocații pot oferi sfaturi privind structurile fiscale optime și pot ajuta la evaluarea impozitelor și taxelor asociate proiectului, contribuind la optimizarea aspectelor financiare ale dezvoltării.

 

 • Protecția drepturilor consumatorilor: În cazul în care dezvoltarea implică vânzarea sau închirierea de proprietăți către consumatori, casa de avocatură vă poate ajuta să respectați drepturile consumatorilor și să evitați posibile probleme juridice.

 

 • Litigii și dispute: În cazul apariției unor litigii sau dispute legate de dezvoltarea imobiliară, avocații pot reprezenta interesele dumneavoastră în fața instanțelor de judecată sau a altor autorități competente.

 

 • Protecția mediului și reglementări legate de mediu: Casa de avocatură vă poate ajuta să respectați reglementările privind protecția mediului în timpul procesului de dezvoltare și să evitați potențiale amenzi sau sancțiuni.

 

 • Asistență generală în procesul de dezvoltare: Avocații pot oferi sfaturi și consultanță pe parcursul întregului proces de dezvoltare imobiliară, de la achiziționarea terenului până la finalizarea proiectului și gestionarea ulterioară a proprietății.

Concluzii

Procesul de dezvoltare imobiliara este unul foarte complex ce necesită atât resurse financiare cât și de timp, iar o înțelegere profundă a aspectelor juridice reprezintă o parte vitală a succesului în acest domeniu.

De la obținerea autorizațiilor și aprobărilor până la protejarea drepturilor consumatorilor și gestionarea litigiilor, fiecare etapă este influențată de complexitatea legilor și reglementărilor.

Aici intervine importanța unei case de avocatură specializate, precum Buju Stanciu și Asociații, care oferă expertiză juridică de încredere și sprijin în navigarea prin labirintul aspectelor legale.